Waar ben ik ?

<< foto 05   foto 07 >>

Linksboven

Middenboven  Rechtsboven 

T.J.H. Boonen 
16-4-1945

 Jan H. Moors 
12-2-1945

Jacob H. Moors
12-2-1945

 

J.P. Wolhagen
3-2-1945

 

Sjaak Frencken
10-7-1944

Linksonder

Middenonder  Rechtsonder 

dubbelgraf

Paul Peeters

en 

Jozef Smeets


Alle twee gefusilleerd in Asenray
26-9-1944

Albertus Reulen
15 juni 1944 

 


 

Antonius Stroucken
19-1-1945

 

 


Op de foto linksboven zijn de drie graven van burgerslachtoffers op de begraafplaats in Herten.

Eind januari 1945 arresteerden parachutisten van het bataljon van Ulrich Matthaeas vier ondergedoken inwoners van Herten en begin februari volgden nog enkele aanhoudingen. Twee personen verdwenen naar Duitse werkkampen. Jan H. Moors (19 jaar), Jacob H. Moors (22 jaar oud), alletwee lid van het verzet, werden op last van Matthaeas in de buurt van kasteel Hattem bij Roermond doodgeschoten 12 februari 1945.
T.J.H. Boonen (Landbouwer / Lid verzet) werd op 22 jarige leeftijd op 16 APRIL1945 gefusilleerd op een nog onbekende plaats.

Zie website WO2 slachtoffers:
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/52032/Moors-Jacobus-Hubertus.htm
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/52033/Moors-Joannes-Hubertus.htm
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/51978/Boonen-Theodorus-Johannes-Hubertus.htm

 


J.P. Wolhagen 
overleden 3-2-1945
Overleden in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden.

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/174244/jan-peter-wolfhagen


Sjaak Frencken (Jacobus Frencken)
overleden 10-7-1944
Zijn liefde tot land en volk dwong hem tot het hoogste offer.
Hij gaf voor ons zijn leven.

Albertus Reulen
Ter dood gebracht in Bloemendaal 15 juni 1944

Op het bidprentje van Jacobus Frencken vinden we de volgende informatie terug:
'Sjaak Frenken en Albertus Reulen waren alletwee lid van de O.D. (Ordedienst) te Maasniel en daarna van de K.P. (knokploeg) te Amsterdam en door de S.D. (Sicherheitsdienst) op laaghartige wijze om het leven gebracht te Bloemendaal den 15 juni 1944, alwaar ze zijn gevonden den 3 september 1945 en op eervolle wijzen begraven den 10 september 1945 te Roermond op het Kerkhof aldaar'

Zie website WO2 slachtoffers:
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/52989/Reulen-Albertus.htm
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/53340/Frenken-Jacobus-Petrus-Hendricus.htm


Paul Peeters en Jozef Smeets
overleden 26-9-1944
Alle twee zijn ze door de Duitsers gefusilleerd in Asenray 

Twee Duitse militairen ontdekten bij de boerderij van J.H. Smeets enkele wapens, die door onderduikers in de bossen waren verstopt.
Op dinsdag 26 september verscheen de Sipo ter plekke. Na verhoor werden J.H. Smeets en de ouderduiker P.J. Peeters wegens verboden wapenbezit in de buurt van de Duitse grens doodgeschoten.

Op het bidprentje van Jozef Smeets vinden we de volgende informatie terug:
'Paul Peeters en Jozef Smeets waren vrienden en medestrijders en werden samen voor de keus gesteld hun naaste te verraden of hun leven te geven. Ze waren onwankelbaar en brachten als Helden het offer van hun leven.'

Zie website WO2 slachtoffers:
https://wo2slachtoffers.nl/bio/52058/Peeters-Paulus-Johannes.htm
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/53235/Smeets-Joseph-Hubertus.htm


Antonius Stroucken
Overleden 19 januari 1944
Hij gaf zijn leven tijdens de uitoefening van zijn plicht als vrijwilliger van de Afd. Roermond van het Rode Kruis.

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/150008/antonius-hubertus-theodorus-stroucken


Voor bidprentjes en meer achtergrondinformatie zie ook 02 Raadhuisstraat Verzetsmonument


 

Bronnen en meer informatie:

WO2Slachtoffers.nl
Deze website geeft een overzicht van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Jack Kooistra heeft een archief van 160.000 namen opgebouwd.
De eerste 10.000 zijn daarvan gedigitaliseerd. Deze zullen in de loop van de tijd op deze website gepubliceerd worden.
https://wo2slachtoffers.nl/slachtoffers.asp

Enkele andere oorlogsslachtoffers
Maria van Heukelom-Evers overleden -- 1945 (Kerkhof Maasniel)
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/174244/jan-peter-wolfhagen

Wilhelmus Peeters - overleden 22 januari 1945 - Kerkhof Swalmen
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/116153/wilhelmus-hubertus-peeters

Hendrikus Peters - overleden 13 mei 1940 - Kerkhof Swalmen 
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/117028/hendrikus-johannes-peters

Theodorus Johannes Bots - overleden 5 mei 1944 - Oude Kerkhof Roermond
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/18595/theodorus-johannes-bots

Francisca Alberta Maria Brinkman-Rohling
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/20888/francisca-alberta-maria-brinkman-rohling

 


Klik rechtstreeks door naar de andere pagina's (de nummers verwijzen naar de fotonummers):

- 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 - - 06 - - 07 - - 08 - - 09 - - 10 -
          
- 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 -
          
- 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - Inhoudsopgave    Expositie Frontstad